İnsan Kaynakları

İnsan Kaynaklarına Bakış Açımız

Betek’te İnsan Kaynakları Yönetimi uygulamalarımız ile, kuruluş hedeflerini hep birlikte gerçekleştireceğimiz, kurum kültürümüze uygun ve istekli kişilerle çalışmayı, insan kaynağımızı en etkili şekilde yönlendirmeyi, çalışanlarımıza profesyonel gelişme olanakları yaratmayı, ve şirketimizle birlikte çalışanlarımızın da gelişimini sağlamayı amaçlamaktayız.

Değerlerimiz

 • Gelecek Odaklılık
  Mevcutla ve geleneksel olanla yetinmeyip sürekli değişme, ilerleme ve yenilenme anlayışına sahip araştırmacılarızdır. Kurumumuzu global seviyeye taşıyacak ürün, süreç ve operasyonları kazandırmak için işleri farklı yapma cesaretini gösteririz. Mutlak mükemmelliği ararız.
 • Sorumluluk ve Şeffaflık
  Kurumun dününü, bugününü ve yarınını sahipleniriz, verilen kararların sonuçlarını üstleniriz. Tüm paydaşlarımızla doğru bilgiyi doğru şekilde paylaşırız, her zaman dürüst, adil ve tutarlı davranırız. Kolektif çalışanlarızdır; Kendiliğimizden sorumluluk alarak kendimizi, takımımızı, işimizi ve çevremizdekileri geliştiririz.
 • Toplumsal Duyarlılık
  Bu topraktan / insanından kazandığımızı gene bu toprağın insanına veririz. Çevreye olumlu ve kalıcı etkiler bırakırız.

Betek'i Geleceğe Taşıyacak, Sürdürülebilir Başarıyı Sağlayacak Kişileri İşe Alırız

Betek’te işe alım sürecinin amacı, üstlenecekleri pozisyonun gerekliliklerini en iyi şekilde yerine getirecek, şirketin yapısıyla uyum göstererek şirkete sağladığı katkıyı sürekli arttırabilecek kişilerin, sağlıklı yöntemlerle ve fırsat eşitliği doğrultusunda ayrımcılık yapmadan şirkete kazandırılmasıdır.

Başvurular e-posta, web sitesi, şirket çalışanlarının ya da danışman firmaların önerileri gibi farklı kaynaklardan iletilebilir. İletilen tüm başvurular Betek İnsan Kaynakları başvuru veritabanına işlenir.

Betek’e ve pozisyona en uygun adayları işe alabilmek için İnsan Kaynakları ve ilgili bölüm sorumluları görüşmeler yapmaktadır. İnsan Kaynakları Departmanı tarafından görüşmelerde kişinin yetkinlikleri, kişilik özellikleri, kurum kültürüne uyumu gibi kriterlerle ilk değerlendirme yapılır. İlgili bölüm ise adayın teknik bilgisini, ekibe uygunluğunu, işi istenilen düzeyde yapacak tecrübe ve yetkinliğe sahip olup olmadığını değerlendirir ve adaya işin detaylarını aktarır. Ayrıca işe alım sürecinde objektifliği arttırmak için kişilik özellikleri ve nitelikleri belirlemeye yönelik çeşitli analiz ve testler uygulanmaktadır.

Başvurularınız için; www.kariyer.net üzerindeki ilanlarımızı takip ediniz.

Staj Uygulamamız

Betek olarak, sektörümüzün nitelikli iş gücü gelişimine katkı sağlamak ve öğrencilerin okullarda almış oldukları teorik bilgilerin uygulamalarını görebilmelerine yardımcı olmak amacıyla lise ve üniversite öğrencileri için staj imkanı sunmaktayız. Ayrıca başarılı stajyerlerimizi ilerde oluşabilecek pozisyonlara da yönlendirmekteyiz.

Şirketimizde staj yapmak isteyen öğrenciler insan.kaynaklari@betek.com.tr adresinden veya okulları aracılığıyla staj başvurusunda bulunabilirler. Yaz dönemi staj yapacak öğrencilerimiz Mayıs ayı sonuna kadar, kış dönemi staj yapacak öğrencilerimiz Ağustos ayı sonuna kadar başvuruda bulunabilirler.

En Etkin Şekilde Çalışmayı Sağlayacak Çalışma Ortamları Oluştururuz

Çalışanlarımızın katkısıyla bu günlere gelen Betek;

 • Genel Müdürlük,
 • Gebze Üretim Tesisleri,
 • Kayseri Üretim Tesisi,
 • Mısır Üretim Tesisi,
 • Kaynarca Üretim Tesisi,
 • Rize Üretim Tesisi,
 • Balıkesir Taşyünü Tesisi,
 • Bölge Müdürlükleri ve Şefliklerden oluşan, sektör lideri bir firmadır.
Betek bünyesinde genel çalışma saati uygulaması hafta içi 08:00-18:00 arası olup, bölümlerin iş planlarına göre esnek çalışma sistemleri uygulanmaktadır.

Tesislerimizde çalışanlarımıza ve işbirliği içinde olduğumuz bayi ve ustalarımıza eğitim-seminer verme ve toplantılarımızı gerçekleştirme amacıyla kullandığımız çeşitli büyüklüklerde, donanımlı eğitim ve toplantı salonlarımız bulunmaktadır.

Betek’te çalışanlarımıza İş Kanunu gerekliliklerine ilave olarak birçok yan fayda sağlanmaktadır.

Bireysel ve Kurumsal Öğrenme ve Gelişime Önem Veririz

Betek çalışanların gelişimine yatırım yapar. Şirket hedefleri ve bireysel hedefler göz önünde bulundurularak şirketimiz çalışanlarını sürekli geliştirmeye yönelik eğitimlere katılımlarını gerçekleştiririz.

Bu kapsamda; çalışanlarımızın eğitim ve gelişimini sağlayarak Betek’in başarısının sürekliliğini sağlamak adına çalışanlarımızın, bölümlerimizin, şirketin ihtiyaçlarına göre kişisel gelişim eğitimleri, yönetsel eğitimler, mesleki eğitim programları düzenlenmektedir.

Çalışanlarımızın Kuruluş Performansı İle Uyumlu, En Yüksek Performansı Göstermeleri İçin Çalışırız

Betek’te;

 • Yönetimin ve çalışanların çabalarını ortak bir amaca yönlendirerek çalışanların performansını, dolayısıyla şirketin performansını arttırmak, şirket amaçlarına uygun bireysel performans hedeflerini saptamak, çalışanların potansiyelini değerlendirmek, gelişme gerektiren yönleri ile ilgili eğitim ihtiyaçlarını belirlemek, çalışanların başarılarının tanınması ve ödüllendirmesine olanak sağlamak, yönetici ve çalışanlar arasında etkin bir iletişim, anlayış ve güven ortamı oluşturmak amacıyla
Performans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır.

Bu kapsamda çalışanlarımıza Planlama, Gözden Geçirme ve Değerlendirme dönemlerinden oluşan, yapılan işe bağlı olarak “Hedefler” ve “Yetkinlikler”e dayalı bir performans yönetim sistemi uygulanır.

Çalışanlarımızı Maddi ve Manevi Olarak Destekleriz

Betek’te ücret yönetimi konusunda uluslararası geçerliliği olan ücret sistemleri uygulanmaktadır. İş değerleme çalışmaları, piyasa koşullarına ve performans ücret seviyesi çalışmalarının temelini oluşturmaktadır.

Ücret dışında tüm çalışanlarımıza özel sağlık sigortası, isteyen çalışanlarımıza bireysel emeklilik imkanı sağlanmakta, evlilik ve doğum gibi özel günlerde hediyeler verilmekte, yemek ve ulaşım imkanları tanınmaktadır.

Çalışanlarımızı Aile Gibi Görür, Hayatlarına Renk Katmaya Çalışırız

Çalışanlarımızın sosyal hayatlarına katkı sağlamak ve kurum içindeki iletişimi arttırmak adına çeşitli sosyal faaliyetler düzenlenmektedir.

Spor Faaliyetleri: Her yıl “Betek Geleneksel Futbol Turnuvası” düzenlenmektedir. Ayrıca şirketler arası turnuvalara katılım gösterilmektedir. Gebze tesisleri bahçesinde kurulu halı saha çalışanlarımıza hizmet vermektedir.

Ayrıca çeşitli dönemlerde bowling turnuvası, carting turnuvası… gibi etkinlikler organize edilmektedir.

Betek Pikniği: Çalışanlarımızın aileleri ile birlikte katıldığı, çeşitli yarışmalar, animasyonlar, aktivitelerin yapıldığı, hediye çekilişlerinin olduğu geniş kapsamlı bir piknik organize edilmektedir.

Sosyal Etkinlikler: Çalışanlarımızın keyifli zaman geçirdikleri konser organizasyonları, kültür gezileri, doğa yürüyüşleri, tekne gezileri düzenlenmektedir.

Hobi Etkinlikleri: Çalışanlarımızın iş dışında da gelişimini sağlamak adına, alanında uzman kuruluşlardan “fotoğrafçılık”, “dans”, “müzik”, “yemek” gibi hobiler için kurslar sağlanmaktadır.

Sağlıklı ve Güvenli Bir Ortamda Çalışmayı Sağlarız

Çalışanlarımıza güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sunmak temel önceliğimizdir. İşe girişlerde iş başı eğitimleri verilmesi ve kişisel koruyucu ekipman tedarik edilerek çalışanın güvenli bir şekilde işe başlaması sağlanmaktadır. Yıl içerisinde periyodik olarak tekrarlanan iş sağlığı, iş güvenliği, çevre ve ilkyardım eğitimleri ile hem çalışanlarımızın sağlığının ve güvenliğinin korunması amaçlanmakta hem de kişisel gelişimlerine katkıda bulunulması sağlanmaktadır. Her yıl periyodik olarak tekrarlanan işyeri sağlık taramaları, iş sağlığı ve güvenliği ortam ölçümleri ve risk değerlendirme çalışmaları ile işçilerimizin maruz kalabileceği muhtemel riskler izlenmekte ve yönetim programı oluşturularak mevcut risklerin ortadan kaldırılması sağlanmaktadır.

İşyerimizde iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri için bir sağlık birimimiz olup, iş yeri hekimimiz, hemşiremiz ve sertifikalı iş güvenliği uzmanlarımız tam zamanlı olarak görev yapmaktadır.