İş Güvenliği ve Çevre

İş Güvenliği ve Çevre

ATIK YÖNETİM POLİTİKASI

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş olarak yenilikçi ve üstün kalitede üretimlerimizin yanı sıra tesislerimizden çıkan atık miktarlarını minimum seviyede tutmak temel hedefimizdir.
Kaynağında önleme, yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf yöntem hiyerarşisine göre hareket ediyor olmamızın doğal bir sonucu olarak bir çok atığımızı farklı sektörlere alternatif hammadde olarak kazandırdık.

2018 yılında tehlikeli atık miktarımızı üretim ton başına %15 oranında azaltmış bulunmaktayız. Her sene artan hedeflerle çevre performansımız konusunda sektöre yön vermeye devam edeceğiz.

SU YÖNETİM POLİTİKASI

Kirlenmeye sebep olacak unsurları yaşam döngüsü perspektifi ile değerlendirmesini yaparak doğal kaynaklarımızı en verimli nasıl yönetebileceğimize dair her geçen gün yenilikler geliştirmeye ve projeler üretmeye devam ediyoruz.

Birim üretim başına düşen su miktarını her geçen yıl azaltmayı hedefliyoruz. RO ünitesinden çıkan atıksuyun tekrar sisteme kazandırılması, benzer renk üretimlerinin ard arda planlanması, renxmatik ile baz boya üretimine geçiş yapılması Betek olarak devreye aldığımız uygulamalardan bazılardır.

Birim üretim başına düşen atık su miktarımızı 2018 yılında %13 oranında azaltmış bulunmaktayız.

İş Güvenliği ve Çevre
İş Güvenliği ve Çevre

ENERJİ YÖNETİM POLİTİKASI

Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için güneş enerjisine ihtiyaçları olduğu gibi üretimin devamlılığı için de kesintisiz enerjiye ihtiyaç vardır. Bununla birlikte enerjinin verimli kullanılması ve tasarrufu gelecek kuşaklara bırakılan “bir yaşam günü” olduğu bilinci ile hareket etmeli ve bu sorumlulukla enerjiyi en verimli şekilde kullanmalıyız.

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş, tüm bu durumların farkında olmakla birlikte, sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla “Enerji Verimliliği” adı altında bir komite kurarak enerji odaklı çalışmalarını sürdürmektedir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE

Betek A.Ş, iklim değişikliğinin toplum için acil çözüm üretilmesi gereken önemli bir sorun olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Sunduğu hizmet ağını sürekli büyüttüğü için enerji ihtiyacı her geçen gün artan Betek Boya için bu önemli bir konudur.

Betek A.Ş, faaliyet, ürün ve hizmetlerinden doğan karbon ayak izini en aza indirmek için enerji tasarrufunu ve düşük karbon salınımını hedefleyerek şirketimizin genel faaliyet giderlerinin düşürmesini de ilke edinmiştir.

2014 yılında TSE tarafından Sera Gazı Emisyon raporumuz ‘’Makul Güven Seviyesinde’’ doğrulanmıştır.
Sektörünün lideri olan Betek A.Ş, iklim değişikliği ile mücadelede düşük karbon ekonomisine geçiş sağlayacak tüm faaliyetleri kısa vadede iş planına alarak, sektöründe yine öncü bir rol oynamıştır.

İş Güvenliği ve Çevre
İş Güvenliği ve Çevre

EN ÇEVRECİ TESİS ÖDÜLÜ

Bugüne kadar çevre alanında yapılan faaliyetlerimizin bir sonucu olarak 2018 yılında 24.sü düzenlenen Türkiye’nin ilk çevre ödülleri organizasyonuna katılım sağladık. Su tasarrufundan atık yönetimine kadar 24 adet proje devreye alarak Büyük Ölçekli İşletmeler Kimya Sektörü dalında Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. olarak almaya hak kazandık.

Diğer Ödüllerimiz;

- Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülleri" organizasyonunda büyük işletmeler dalında ‘Çevre Teşvik Ödülü’ - 2006

- Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘2013 Çevreci Tesis Ödülleri‘ töreni ‘En Çevreci Tesis Ödülü’