Mesleki Belgelendirme

BETEK  MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME

Kurumsal

Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri Hakkında

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş., “İnşaat Boyacısı” ve “Isı Yalıtımcısı” ulusal yeterlilikleri kapsamında sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş bir Belgelendirme Kuruluşudur. Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. yetki aldığı ulusal yeterlilikler kapsamındaki sınav ve belgelendirme faaliyetlerini, 02 Nisan 2015 tarihinde AB-0074-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’ndan aldığı akreditasyon ve 18.11.2015 tarihinde YB-0040 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’ndan aldığı yetki sayesinde yürütmektedir.

Yetki Belgeleri ve Akreditasyon

Yetki Belgesi
Yetki Kapsamı
Akreditasyon Belgesi
Akreditasyon Kapsamı

İlgili Kurumlar
Kurumsal Politikalar

Kalite Politikası
Yönetim Taahhüdü

Belgelendirme Yapılan Meslekler

İnşaat Boyacısı (11UY0023-3)

İnşaat Boyacısı yeterliliği, A1 ve A2 olmak üzere iki zorunlu birim sınavı içermektedir. A1 birimi sınavında adayların iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyumu ve iş organizasyonu yapma yetkinliği, A2 birimi sınavında ise inşaat boyacılığına ilişkin mesleki bilgi ve uygulama becerisi tespit edilmektedir. Adayların A1 ve A2 birimlerine ilişkin yeterlilikleri, en az 25 sorudan oluşan bir yazılı (teorik) sınav ve akabinde yapılan bir uygulama (performans) sınavı ile tespit edilmektedir.
Adayların İnşaat Boyacısı yazılı sınavında başarılı olabilmeleri için, verilen sınav süresi dahilinde 100 üzerinden en az 60 puan almaları, uygulama sınavında başarılı olmaları için ise 100 üzerinden en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Isı Yalıtımcısı (12UY0057-3)

Isı Yalıtımcısı yeterliliği, A1 ve A2 olmak üzere iki zorunlu birim sınavı içermektedir. A1 birimi sınavında adayların iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyumu ve iş organizasyonu yapma yetkinliği, A2 birimi sınavında ise dış cephe ısı yalıtım uygulamacılığına ilişkin mesleki bilgi ve uygulama becerisi tespit edilmektedir. Adayların A1 ve A2 birimlerine ilişkin yeterlilikleri, en az 18 sorudan oluşan bir yazılı (teorik) sınav ve akabinde yapılan bir uygulama (performans) sınavı ile tespit edilmektedir.
Adayların Isı Yalıtımcısı yazılı sınavında başarılı olabilmeleri için, verilen sınav süresi dahilinde 100 üzerinden en az 60 puan almaları, uygulama sınavında başarılı olmaları için ise 100 üzerinden en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Sınav Ücretleri

Sınavlara girebilmek için, adayların aşağıda belirtilen sınav ücretlerini sınav öncesinde aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Devlet teşvikinden faydalanmak isteyen adaylar da, diğer bütün adaylar gibi, sınav ücretlerini sınav öncesinde aşağıda belirtilen banka hesabına yatırmalıdır. Sınavda başarılı olup devlet teşvikinden istifade etmeye hak kazanmış kişilerin ödedikleri sınav ücreti, 1-2 aylık bir süre zarfında İŞKUR tarafından belge almış kişilere geri ödenmektedir.

İnşaat Boyacısı

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması Teorik Sınav 100 TL , Performans Sınavı 200 TL
A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi Teorik Sınav 100 TL , Performans Sınavı 400 TL
  Toplam 800 TL


Isı Yalıtımcısı

A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Teorik Sınav 275 TL
A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtım Sistemi (Mantolama) Teorik Sınav 150 TL , Performans Sınavı 450 TL
  Toplam 875 TL


Ödemenin Yapılacağı Banka Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası
Şube :Kozyatağı Kurumsal Şubesi (1256)
IBAN No:TR 46 0006 4000 0011 2560 0009 68

Açıklamalar:

 • Sınav ücretlerine KDV dahildir.
 • İnşaat Boyacısı sınavları 11UY0023-3 Revizyon 02’ye, Isı Yalıtımcısı sınavları 12UY0057-3 Revizyon 01’e göre yapılmaktadır.
 • Sınavlarda başarılı olan adayların, belge sahibi olabilmek için yukarıda belirtilen ücretlere ek olarak, miktarı her yıl MYK tarafından belirlenen Belgelendirme Ücretini ödemeleri gerekmektedir. Belgelendirme Ücreti ödemeleri, adaylardan MYK adına BETEK tarafından tahsil edilmektedir. 2019 yılı Belgelendirme ücreti 150 TL'dir.
 • Belge almaya hak kazanıp sınav ücretini devlet teşvikinden karşılayan adaylar, Belgelendirme Ücretini ödemeden belge sahibi olabilmektedir.
 • Sınav ücretini ödeyip başvurusunu yaptığı halde sınava katılamayan veya katıldıkları ilk sınavın bir veya birden çok biriminde başarısız olan adaylar, katılamadıkları veya katıldıkları halde başarısız oldukları ilgili yeterlilik birimleri için bir yıl içinde yapılacak herhangi bir sınava ücretsiz olarak katılabilir. Bu şekilde ücretsiz olarak girdikleri ikinci sınavda da başarısız olan adayların yeniden sınavlara katılmak istemeleri durumunda, sınav ücretini ödemeleri gerekmektedir.
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin kaybolması, zarar görmesi veya üzerindeki kişisel bilgilerin değişikliğe uğraması durumunda, belgelendirilen kişi 150 TL karşılığında yeni bir belge çıkartma talebinde bulunabilir.
 • Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. sınav ücretlerinde, belge yenileme ücretlerinde ve indirim oranlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Belge Zorunluluğu ve Devlet Teşviki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan tebliğ ile “İnşaat Boyacısı” ve Isı Yalıtımcısı” mesleklerine, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğ gereği, İnşaat Boyacılığı ve Isı Yalıtım Uygulamacılığı yapan kişilerin, 25 Mayıs 2016 tarihine kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu hale gelmiştir.

Devlet Teşviki

25 Mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan kanun ile, 31 Aralık 2019 tarihine kadar belge zorunluluğu gelen mesleklere ilişkin sınav ve belgelendirme masrafların tümü devlet teşviki kapsamına alınmıştır ve belge almış kişilere geri ödenmektedir.
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak bu desteklerden kişiler sadece bir kez, başarılı oldukları ilk sınavda yararlanabilirler.

Geri Ödemeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan usul ve esaslara göre, belge almış kişilerin belgelendirme ücretleri, belge aldıkları aydan bir sonraki ay kişilere geri ödenmektedir. Ödemeler, kişilerin, yetkilendirilmiş kuruşlara sınav başvurusu esnasında sundukları IBAN numarasına yapılmaktadır.

Mevzuat

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ
Teşvike İlişkin Kanun (Bakınız Madde 24)
Bakanlar Kurulu Ücret Tarifesi Kararı
Geri Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar

Başvuru

Adaylar iki şekilde sınav başvurularını yapabilmektedir:

Online Başvuru

Online başvuru yapacaklar şu adımları izlemelidir:

 • Başvuru sayfasına girerek “İlk Kayıt” işlemi gerçekleştirilir.
 • Devlet teşvikinden faydalanmak istiyorsa, kayıt esnasında sınav sonrasında sınav ücretinin geri yatırılacağı kişisel banka hesabına ait IBAN numarasını mutlaka girer.
 • Sınav Takvimi’nde , uygun tarih ve yer için sınav ilanı var ise kayıt yaptırır, yok ise gelecekte açılacak sınavlara katılmak üzere tarih belirlemeden başvurusunu tamamlar.
 • Sınav Başvuru Ücretini yatırır ve dekontunu alır.
 • Sınav koşulları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sınav tarihinde nüfus cüzdanı ile sınava gelir.


Yazılı Başvuru

Yazılı başvuru yapacaklar şu adımları izlemelidir:

 • Başvuru Formu’nun çıktısını alır, eksiksiz doldurur ve imzalar.
 • Devlet teşvikinden faydalanacak ise, başvuru formunda sınav sonrasında sınav ücretinin geri yatırılacağı kişisel banka hesabına ait IBAN numarasını mutlaka girer.
 • Sınav Başvuru Ücretini yatırır ve dekontunu alır.
 • Nüfus cüzdanının fotokopisini alır.
 • Sınav koşulları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Başvuru Formu’nu, banka dekontunu ve nüfus cüzdanının fotokopisini aşağıdaki yöntemler ile Betek’e ulaştırır:

  • Faks : 0 216 571 1317 numaralı faksa göndererek,
  • E-mail: Taratıp belgelendirme@betek.com.tr adresine göndererek,
  • Posta: Posta ile aşağıdaki adrese göndererek:

   Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.
   Belgelendirme Müdürlüğü

   Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38
   34852 Maltepe İstanbul
  • Sınav Takvimini takip eder ve belirlenen tarihte nüfus cüzdanı ile sınava gelir.


Sınav Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Sınavlara girebilmek için herhangi bir eğitim, mezuniyet veya tecrübe şartı yoktur.
 • Sınavlara girebilmek için adayların sınav öncesinde, resimli nüfus cüzdanlarını göstermeleri gerekecektir. Yanında nüfus cüzdanı (veya nüfuz cüzdanı yerine geçebilecek, üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan sürücü ehliyeti veya Pasaport) bulunmayan adaylar sınava alınmaz.
 • Devlet teşvikinden faydalanabilmek için, mutlak suretle sınava girecek adaya ait bir hesabın IBAN numarası ibraz edilmelidir. Aday, kendine ait olmayan bir banka hesabının IBAN numarasını ibraz ederse, devlet teşvikinden faydalanamaz.
 • Belirlenmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan veya evrakları eksik olan adaylar sınava alınmaz.  Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez. Sınava gelememe gerekçesini raporlamış adaylar bu durum kapsamında değildir.
 • Adayların belge almaya hak kazanabilmeleri için, zorunlu birimlerin yazılı ve uygulama sınavlardan (A1 ve A2) başarılı olmaları gerekir.
 • Yazılı veya uygulama sınavlarının herhangi birinden başarısız olan aday, 1 (bir) yıl içerisinde sadece başarısız olduğu sınav birimine girip başarılı olarak belge almaya hak kazanabilir. Aday eğer bu 1 (yıl içerisinde) başarısız olduğu birimi başarılıya çeviremezse, belge alabilmek için 1 (bir) yılın sonunda başarılı olduğu birimlerden de tekrardan sınava girmek zorundadır.
 • Başvuru sahibi daha önce başka bir kuruluşta A1 veya A2 kriterlerinden sınava girmiş ve herhangi birinden başarısız olmuşsa, başarısız olduğu birimin sınavına Betek’de girebilir. Böyle bir durumda, adayın, daha önceden başarılı olduğu birime ait sınav bilgilerini başvuru formu ile birlikte Betek’e bildirmesi gerekmektedir.Başvuru sahibi, böyle bir durumda Betek’e yalnızca sınav talebinde bulunacağı birimlerin sınav ücretini ödeyecektir.
 • Sınava girmekten vazgeçme veya raporla ispatlanmış durumlar hariç sınava girememe durumlarında, sınav ücretinin iadesi yapılmaz.


Sınav Kılavuzu

Sınav Takvimi ve Duyurular

Başvuru esnasında, herhangi bir sınav tarihi seçip o sınava kayıt yaptırmadıysanız, Sınav Takvimi ‘nde yayınalan sınavlara kayıt yaptırabilirsiniz.
Sınavlara ilişkin duyuruları buradan takip edebilirisiniz.

Sınav Sonucu Öğrenme ve Belge Sorgulama

İlgili yeterlilikler için yazılı ve teorik sınavda geçer not alıp belge almaya hak kazanan adaylar belge sorgulamalarını buradan yapabilirler.

Belge Sahibi Olmuş Kişilerin Bilmesi Gerekenler

Belge Almaya Hak Kazandıktan Sonra

 • Sınavlarda başarılı olan kişilerin belgeleri, kendilerine elden teslim edilir.
 • Belgeli kişi ile Betek arasında Belge/Logo/Marka kullanım Sözleşmesi imzalanır.
 • Başvuru esnasında devlet teşvikinden faydalanmak istediğini beliren kişilerin sınav öncesinde ödedikleri sınav ücretleri, gerekli koşulları sağlamaları durumunda, kişinin başvuru esnasında belirttiği banka hesabına belge aldıktan 1 ay sonra İŞKUR tarafından yatırılır.


Belge Kullanımı Esnasında

 • Belgeli kişi, belgenin geçerlilik süresi boyunca Belge/Logo/Marka Kullanım Sözleşmesindeki sorumlulukları yerine getirmek zorundadır.
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin geçerlilik süresi 5 yıldır, ancak kişi belgeli olduğu bu 5 yıllık süre boyunca en az 18 ay çalıştığını belgelendirmesi durumunda Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır. Kişi, belgeli olduğu ilk 5 yıllık süre boyunca belge iptalini gerektirecek bir durumun veya şikayetin tarafı olursa, bu hakkından faydalanamayabilir.
 • Kişi belgeli olduğu ilk 5 yıl boyunca fiilen çalıştığını belgeleyemezse, tekrardan uygulama sınavına girerek belge süresinin 5 yıl daha uzatılmasını sağlayabilir.
 • Belge yenişeme süreci, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu'nun 28.12.2016 tarihli ve 2016/91 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan "Geçerli Süreli Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usun ve Esaslar'a" göre işletilir.


İtiraz ve Şikayetler

İtiraz Nedir?

Sınava girip bir veya birden çok birimden başarısız olan adayın, girdiği sınava ait sonuçların tekrardan değerlendirilmesi için yaptığı taleptir.

Şikayet Nedir?

Herhangi bir kişi veya kurum tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan memnuniyetsizlik beyanıdır.

İtiraz ve Şikayet Başvurusu

Adaylar belgelendirme kararından itibaren 1 ay içinde sonuçlara itirazda bulunabilirler. İtirazlar ve Şikayetler aşağıdaki form doldurup tarafımıza iletilerek yapılabilir. İtiraz ve şikayetlerin değerlendirilmesi, aşağıda bulabileceğiniz ilgili prosedür çerçevesinde yapılır.

Öneri, Şikayet ve İtiraz Bildirim Formu
Şikayet ve İtiraz Prosedürü
Öneri, Şikayet ve İtirazlar İçin Online Başvuru

Dökümanlar

Sıkça Sorulan Sorular

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu nedir?

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca, ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.

Sınavlara girebilmek için herhangi bir eğitim veya mezuniyet şartı var mıdır?

Hayır, gerek “İnşaat Boyacısı” gerekse “Isı Yalıtımcısı” sınavlarına girebilmek için herhangi bir eğitim veya mezuniyet şartı yoktur.

Kamu Spotu

500.000. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

100.000. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

İletişim Bilgileri

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.
Belgelendirme MüdürlüğüZümrütevler Mah. ural Sk. No:38
34852 Maltepe İstanbul

Destek Hattı: 444 1 222
Faks : 0 216 571 10 45
E-mail: belgelendirme@betek.com.tr

Destek taleplerinizi, iletişim formunu kullanarak bize ulaştırabilirsiniz.