Enerji Politikamız

Şirketimiz, dünyamızı gelecek nesillere aktarma sorumluluğu ile doğal kaynakların sürdürülebilirliği, karbon salınımının azaltılması ve enerji tüketiminin düşürülmesi için sadece şirket içinde değil tüm Türkiye çapında enerji verimliliği alanında çalışmayı taahhüt eder.

Bu doğrultuda;

  • Enerji verimliliği için amaç ve hedefleri belirlemek, üretimde ve hizmette sürekli iyileşmeyi sağlamak, teknolojik gelişmeleri yakından takip edip tasarruflu makine ve araç kullanımını yaygınlaştırmak,
  • Faaliyetlerimize ait enerji boyutlarını belirleyerek, yürürlülükteki ilgili yasal mevzuatlara uymak,
  • Sahip olduğumuz uluslarası ilişkiler ve sivil toplum kuruluşu ilişkileri ile yurtdışındaki enerji verimliliği projelerini inceleyip, Türkiye için projeler üretecek ekip ve organizasyonu kurmak,
  • Çalıştığımız İnşaat sektörünün ve özellikle mevcut binaların iyileştirilmesi için enerji verimliliği uzmanlığı edinmek, uzmanları yetiştirmek ve enerji verimliliği iyileştirme önerileri geliştirerek sunmak,
  • Enerji verimliliği konusunda, “Daha İyi Bir Dünya” kurumsal sorumluluk projesi ile öncelikle çalışanlarımızı, bayilerimizi, sektör profesyonellerini ve daha sonra müşterilerimizi ve tüketicileri bilinçlendirmek,
  • Ürünlerimizi enerji verimliliği kapsamında tasarlamak ve üretmek,
  • Faaliyetlerimizden kaynaklanan Sera Gazı Emisyonlarını hesaplamak, doğrulamak ve emisyonların azaltılması yönünde aksiyonlar almak,
  • Enerji Yönetim Sisteminin dokümante edilmesini, düzenli olarak gözden geçirilmesini ve güncellenmesini, ilgili taraflara deklare edilmesini, çalışanlarımızın eğitimini, paydaşlarımızın bilgilendirilmesini sağlamak.

Genel Müdür
Tayfun KÜÇÜKOĞLU