İş Güvenliği ve Çevre

İş Güvenliği ve Çevre

ATIK YÖNETİM POLİTİKASI

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş olarak yenilikçi ve üstün kalitede üretimlerimizin yanı sıra tesislerimizden çıkan atık miktarlarını minimum seviyede tutmak temel hedefimizdir.
Kaynağında önleme, yeniden kullanım, geri dönüşüm, geri kazanım ve bertaraf yöntem hiyerarşisine göre hareket ediyor olmamızın doğal bir sonucu olarak bir çok atığımızı farklı sektörlere alternatif hammadde olarak kazandırdık.

2018 yılında tehlikeli atık miktarımızı üretim ton başına %15 oranında azaltmış bulunmaktayız. Her sene artan hedeflerle çevre performansımız konusunda sektöre yön vermeye devam edeceğiz.

SU YÖNETİM POLİTİKASI

Kirlenmeye sebep olacak unsurları yaşam döngüsü perspektifi ile değerlendirmesini yaparak doğal kaynaklarımızı en verimli nasıl yönetebileceğimize dair her geçen gün yenilikler geliştirmeye ve projeler üretmeye devam ediyoruz.

Birim üretim başına düşen su miktarını her geçen yıl azaltmayı hedefliyoruz. RO ünitesinden çıkan atıksuyun tekrar sisteme kazandırılması, benzer renk üretimlerinin ard arda planlanması, renxmatik ile baz boya üretimine geçiş yapılması Betek olarak devreye aldığımız uygulamalardan bazılardır.

Birim üretim başına düşen atık su miktarımızı 2018 yılında %13 oranında azaltmış bulunmaktayız.

İş Güvenliği ve Çevre
İş Güvenliği ve Çevre

ENERJİ YÖNETİM POLİTİKASI

Canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için güneş enerjisine ihtiyaçları olduğu gibi üretimin devamlılığı için de kesintisiz enerjiye ihtiyaç vardır. Bununla birlikte enerjinin verimli kullanılması ve tasarrufu gelecek kuşaklara bırakılan “bir yaşam günü” olduğu bilinci ile hareket etmeli ve bu sorumlulukla enerjiyi en verimli şekilde kullanmalıyız.

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş, tüm bu durumların farkında olmakla birlikte, sürdürülebilirliği sağlamak amacıyla “Enerji Verimliliği” adı altında bir komite kurarak enerji odaklı çalışmalarını sürdürmektedir.

İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İLE MÜCADELE

Betek A.Ş, iklim değişikliğinin toplum için acil çözüm üretilmesi gereken önemli bir sorun olduğunun bilinciyle hareket etmektedir. Sunduğu hizmet ağını sürekli büyüttüğü için enerji ihtiyacı her geçen gün artan Betek Boya için bu önemli bir konudur.

Betek A.Ş, faaliyet, ürün ve hizmetlerinden doğan karbon ayak izini en aza indirmek için enerji tasarrufunu ve düşük karbon salınımını hedefleyerek şirketimizin genel faaliyet giderlerinin düşürmesini de ilke edinmiştir.

2014 yılında TSE tarafından Sera Gazı Emisyon raporumuz ‘’Makul Güven Seviyesinde’’ doğrulanmıştır.
Sektörünün lideri olan Betek A.Ş, iklim değişikliği ile mücadelede düşük karbon ekonomisine geçiş sağlayacak tüm faaliyetleri kısa vadede iş planına alarak, sektöründe yine öncü bir rol oynamıştır.

İş Güvenliği ve Çevre
İş Güvenliği ve Çevre

EN ÇEVRECİ TESİS ÖDÜLÜ

Bugüne kadar çevre alanında yapılan faaliyetlerimizin bir sonucu olarak 2018 yılında 24.sü düzenlenen Türkiye’nin ilk çevre ödülleri organizasyonuna katılım sağladık. Su tasarrufundan atık yönetimine kadar 24 adet proje devreye alarak Büyük Ölçekli İşletmeler Kimya Sektörü dalında Betek Boya ve Kimya San. A.Ş. olarak almaya hak kazandık.

Diğer Ödüllerimiz;

- Kocaeli Sanayi Odası tarafından düzenlenen "Şehabettin Bilgisu Çevre Ödülleri" organizasyonunda büyük işletmeler dalında ‘Çevre Teşvik Ödülü’ - 2006

- Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği tarafından düzenlenen ‘2013 Çevreci Tesis Ödülleri‘ töreni ‘En Çevreci Tesis Ödülü’

BETEK’TE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ANLAYIŞI

BETEK Boya Kimya Sanayi ve A.Ş. olarak çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, alt yüklenicilerimiz ve misafirlerimizin sağlıklı ve güvenli bir ortamda çalışabilmeleri şirketimizin birinci önceliğidir.

İş sağlığı ve güvenliği politikamızda da yer aldığı gibi “Önce İnsan” orjini ile projeler üretmeyi, yasal mevzuatları kapsayarak bunların iş süreçlerine entegrasyonunu sağlamayı, planlı ve sistematik çalışma modelini ilke edinmiştir.

Betek çatısı altında bulunan herkesi aile bireyi kabul ederek, iş kazalarını ve meslek hastalıklarını sıfırlamak ve güvenli bir şekilde sağlıkla evlerine gitmelerini sağlamak temel hedefimizdir. Fabrikamızın giriş kapısında yer alan “Artık Güvendesiniz” pankartı, bu konudaki cesaretimizin ve iddiamızın ispatıdır.

Amacımız; Sektörde yaşanmış olaylardan da dersler çıkartarak tüm iş kazası ve meslek hastalıklarını proaktif yaklaşımla önleyebilmek için analizler ve çalışmalar yapmaktır.

Çalışmalarımızı üst yönetimimizin liderliğinde iş Güvenliği, Endüstriyel Güvenlik, Yangın Güvenliği ve İşyeri Hekimliği ekiplerimizin ve tüm çalışanlarımızın aktif katılımıyla ortak yol haritası oluşturarak yürütmekteyiz.

Tüm bu çalışmaların bir getirisi olarak İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ alanında ödüllerimizde bazıları;
•  2018 Yılında Betek Boya Çalışma Bakanlığı tarafından; ‘Örnek Kuruluş’ seçilerek isg kongresinde diğer firmalara teknik gezi düzenlemesine ev sahipliği yapmıştır. Ayrıca yine aynı yıl içerisinde,  Çalışma Bakanlığının yürüttüğü İsgap projesine katkılarımızdan dolayı İş Sağlığı Genel Müdürlüğü tarafından;‘ Teşekkür Belgesi’ aldık. Ayrıca Boya sektörü için hazırlanan kitapçıklarda iyi uygulamalarımıza yer verilmiştir.
•   2019 Yılında Betek Boya olarak başvurduğumuz British Safety council “Uluslararası iş Güvenliği” yarışmasında katılarak başarı ödülü bulunmaktadır.
•   2019 “İş Güvenliği Kültürel Gelişim Atölyesi” isimli projemiz “İSG Kültürüne Katkı” dalında desteklenmeye değer görülerek başarı ödülüne layık bulunmuştur.
•   2019 Türkiye Kimya Petrol Lastik ve Plastik Sanayii İşverenleri Sendikası (KİPLAS) tarafından Kimya sektöründe faaliyet gösteren üye işyerlerinde tehlikeli maddelerin yönetimi ile iş sağlığı ve güvenliği alanındaki uygulamaların önemi ve farkındalığı artırmak için düzenlenen ‘İş Sağlığı ve Güvenliği İyi Uygulama Ödülleri’ yarışmasında “Kas İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme” isimli projemizle birincilik ödülüne layık bulunmuştur.
•   2020 yılında Covid-19 kapsamında yapılan çalışmalar neticesinde “ TSE Covid-19 Güvenli Üretim Belgesi ” ‘ni  ve “ISOCOVID-19:2020 COVID-19 Özelinde Salgın Hastalıklarla Mücadele Sertifikasını” almaya hak kazandı.
İş Güvenliği ve Çevre