Satınalma

Satınalma Bölümü

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. Satınalma Bölümü Türkiye boya ve kimya sektöründe bulunan en büyük organizasyonlardan biridir. Betek’in tedarikçileriyle oluşturduğu sinerji ve işbirlikleriyle sürdürebilir büyüme yolunda sağladığı katma değer stratejik öneme sahiptir. Betek Satınalma Bölümü merkezi olarak tüm direkt / endirekt malzeme, hizmet ve yatırım satınalma faaliyetlerini yürütmektedir.


Betek tedarikcisi olmak ister misiniz?


Betek, sürdürülebilirlik kapsamında işbirliği ve sinerji yaratabilecek, maliyet ve kalite anlamında rekabet avantajı sağlayacak yeni tedarikçileri portföyüne katmak için çalışmalarına devam etmektedir. Tedarikçi portföyününe yenilikçi, vizyon sahibi, uzun vadeli çalışma potansiyeli olan firmaları bünyesine katması Betek için önem taşımaktadır.

Tedarikçi değerlendirme ve devreye alam sürecinde aday tedarikçi firmalar Firma Bilgi Formunu doldurmak zorundadır. Değerlendirme sürecinde aday tedarikçiler kurumsal yapı, finansal gücü, faaliyet alanları, kalite güvencesi ve sürdürülebilirlik parametreleri kapsamında analiz ve incelemelerden geçirilmektedir. Firma Bilgi Formunda beyan edilen bilgi ve cevapların tedarikçilerin taahhüttü olarak kabul edilir. Betek gerekli görürse risk yönetimi kapsamında yerinde denetim yapabilir.

Firma Bilgi Formu


Etik Çalışma


Tedarikçi firma çalışanlarının etik kurallarına gerekli önemi vermelerinin sağlanması ile yükümlüdür. Adil ücretlendirme ve çalışma saatleri, ayrımcılık yapılmaması, çocuk işgücü çalıştırmamak gibi temel ilkelerde prensiplerin şirket politikalarında benimsenmiş olması gerekmektedir. Betek tarafından tedarikçi firmaya iletilmiş belge, ticari ve teknik bilgiler taraflar arasında gizli bilgi olarak tanımlanmaktadır. Bu kapsamda rekabet avantajı sağlama niteliğinde olan gizli bilgiler Betek’in yazılı onayı olmaksızın üçüncü partilerle paylaşılamaz.Tedarikçi Portalı