FİRMA TANITIM FORMU

Firma Ünvanı
Adres
Telefon
Faks
Ticaret Sicil No
Kuruluş Tarihi
Vergi Dairesi
Vergi No

Firma Sahibi Ve Ortakları

Ortak Adı Soyadı Hissesi %
1.
2.
3.
4.
Genel Müdür
Bağlı Olduğu Bir Kuruluş Ya Da Holding Var Mı?
Halka Arz Edilmiş Hisse Senedi Var Mı ?
Varsa Adı
Oranı %
 
Oranı %
 
Faaliyet Konusu Ve En Çok Satılan Ürün Ya Da Hizmetler :
Ar-Ge Bütçesi Ve Ayırdığı Kaynak:

Personel Bilgisi

Toplam Çalışan Sayısı :
Beyaz Yaka Çalışan Oranı :
Mavi Yaka Çalışan Oranı :
Dış Kaynak Personel Oranı :

Temsil Yetkisi Kişinin Bilgileri

Adı Soyadı Bölüm Telefon E-posta
Yıllık Satış Cirosu(USD):
Firmanın Almış Olduğu Ödüller :
En Büyük İş Hacmi Gerçekleştirmiş 3 Müşterisi İşin Kapsamı
Boya / İzalasyon Sektöründeki En Büyük 3 Müşterisi İşin Kapsamı
Üretim Tesisi, Depo Ve Ofis Bilgileri :

Ürün/Hizmet Kategorisini Belirtiniz

 
Diğer Kategori:

Ürün, Hizmet Bilgileri

Tanım Yıllık kapasite İthal / Yerli

Depo Bilgileri

Türkiye Depo Bilgileri
Depo Adres Depo Kapasite Bilgileri
Yurtdışı Depo Bilgileri
Depo Adres Depo Kapasite Bilgileri

Yürürlükte Olan Kalite Sistem Belgeleri

ISO 9001

Sertifika No
Geçerlilik süresi

ISO 14001

Sertifika No
Geçerlilik süresi

ISO 17025

Sertifika No
Geçerlilik süresi
Sertifika Adı
Sertifika No
Geçerlilik süresi
Sertifika Adı
Sertifika No
Geçerlilik süresi
Sertifika Adı
Sertifika No
Geçerlilik süresi
Firmanızda görevli bir İşçi Sağlığı ve İş güvenliği Yöneticisi var mı?
Firmanın sipariş takip sistemetiğini destekleyen yazılım altyapısı var mı?
Firmanın sipariş teyit süreci var mı?
Ürün değişiklik yapıldığında değişim yönetimi ve dokümantasyon sistematiği var mı?
Üretim esnasında girdilerde geçmişe yönelik takibi destekleyecek sistematik altyapı bulunmakta mıdır?
Müşteri ihtiyaçlarına göre ürün etiketlemesi yapabiliyor mu?
İş süreçlerinin ve akışlarının tanımlandığı yönetmelikler var mı?
İş akışlarında oprasyon, kalite kontrol ve test süreçleri tanımlanmış mıdır?
İş akışlarında hammadde / yarı mamül depo teslim alma süreçleri tanımlanmış mıdır?
Kalite kontrolü destekleyen kritik girdi ve çıktı parametreleri tanımlanmış mıdır?
Test yöntemleri ve kabul kriterleri tanımları dokümante edilmiş mıdır?
İş akışlarının tanımlandığı dökümanlarda kalibrasyon standartları tanımlanmış mıdır?
Firmanın tedarikçi değerlendirme ve devreye alma süreci var mı?
Firmada sürekli kontrol ve iyileştirme döngüsünü destekleyecek yönetsel sorumluluklar tanımlanmış mı?
Yaşanan problemlerde sebep sonuç ilişkilendirmesi ile sorunun kök nedenine inme yönetsel sistematiği dokümante edilyor mu?
Sürekli kontrol ve iyileştirme döngüsünü, sebep sonuç ilişkilendirme ve kök nedene inme sorgu kültürünün oluşmasına yönelik personel eğitim planı var mı?
Firma denetim raporları değerlendirip, konrtol ve iyileştirme aksiyon planlarını oluşturma ve sonuç takibini yapmakta konularında yetkinliği var mı?
Firmanız kabul görmüş aşağıda listelenmiş hangi Sosyal /Etik stardart ya da tüzükleri taahhüt eder?

EKLENECEK EVRAKLAR:

1. Ticaret Sicil Gazetesi 2.Vergi Levhası Fotokopisi 3. Faaliyet Belgesi 4. İmza Sirküleri 5. Kimlik Fotokopisi 6. Tobb Kapasite Raporu
(jpg, jpeg, png, gif, zip, pdf )