Mesleki Belgelendirme

BETEK  MESLEKİ YETERLİLİK BELGELENDİRME

Kurumsal

Sınav ve Belgelendirme Faaliyetleri Hakkında

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş., “İnşaat Boyacısı” ve “Isı Yalıtımcısı” ulusal yeterlilikleri kapsamında sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek üzere Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) tarafından yetkilendirilmiş bir Belgelendirme Kuruluşudur. Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. yetki aldığı ulusal yeterlilikler kapsamındaki sınav ve belgelendirme faaliyetlerini, 02 Nisan 2015 tarihinde AB-0074-P akreditasyon numarası ile Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK)’ndan aldığı akreditasyon ve 18.11.2015 tarihinde YB-0040 kodu ile Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)’ndan aldığı yetki sayesinde yürütmektedir.

Yetki Belgeleri ve Akreditasyon

Yetki Belgesi
Yetki Kapsamı
Akreditasyon Sertifikası
Akreditasyon Kapsamı

İlgili Kurumlar
Kurumsal Politikalar

Kalite Politikası
Yönetim Taahhüdü

Belgelendirme Yapılan Meslekler

İnşaat Boyacısı (11UY0023-3)

İnşaat Boyacısı yeterliliği, A1 ve A2 olmak üzere iki zorunlu birim sınavı içermektedir. A1 birimi sınavında adayların iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyumu ve iş organizasyonu yapma yetkinliği, A2 birimi sınavında ise inşaat boyacılığına ilişkin mesleki bilgi ve uygulama becerisi tespit edilmektedir. Adayların A1 ve A2 birimlerine ilişkin yeterlilikleri, en az 25 sorudan oluşan bir yazılı (teorik) sınav ve akabinde yapılan bir uygulama (performans) sınavı ile tespit edilmektedir.
Adayların İnşaat Boyacısı yazılı sınavında başarılı olabilmeleri için, verilen sınav süresi dahilinde 100 üzerinden en az 60 puan almaları, uygulama sınavında başarılı olmaları için ise 100 üzerinden en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Isı Yalıtımcısı (12UY0057-3)

Isı Yalıtımcısı yeterliliği, A1 ve A2 olmak üzere iki zorunlu birim sınavı içermektedir. A1 birimi sınavında adayların iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyumu ve iş organizasyonu yapma yetkinliği, A2 birimi sınavında ise dış cephe ısı yalıtım uygulamacılığına ilişkin mesleki bilgi ve uygulama becerisi tespit edilmektedir. Adayların A1 ve A2 birimlerine ilişkin yeterlilikleri, en az 18 sorudan oluşan bir yazılı (teorik) sınav ve akabinde yapılan bir uygulama (performans) sınavı ile tespit edilmektedir.
Adayların Isı Yalıtımcısı yazılı sınavında başarılı olabilmeleri için, verilen sınav süresi dahilinde 100 üzerinden en az 60 puan almaları, uygulama sınavında başarılı olmaları için ise 100 üzerinden en az 80 puan almaları gerekmektedir.

Sınav Ücretleri

Sınavlara girebilmek için, adayların aşağıda belirtilen sınav ücretlerini sınav öncesinde aşağıda belirtilen banka hesabına yatırılması gerekmektedir. Devlet teşvikinden faydalanmak isteyen adaylar da, diğer bütün adaylar gibi, sınav ücretlerini sınav öncesinde aşağıda belirtilen banka hesabına yatırmalıdır. Sınavda başarılı olup devlet teşvikinden istifade etmeye hak kazanmış kişilerin ödedikleri sınav ücreti, 1-2 aylık bir süre zarfında İŞKUR tarafından belge almış kişilere geri ödenmektedir.

İnşaat Boyacısı

A1 İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Organizasyonunun Yapılması Teorik Sınav 150 TL , Performans Sınavı 300 TL
A2 İnşaat Boyacılığında Genel Mesleki Bilgi ve Uygulama Becerisi Teorik Sınav 150 TL , Performans Sınavı 500 TL
  Toplam 1.100 TL


Isı Yalıtımcısı

A1 Isı Yalıtımında İş Organizasyonu ve İş Sağlığı ve Güvenliği Teorik Sınav 300 TL
A2 Dış Cephelerde Isı Yalıtım Sistemi (Mantolama) Teorik Sınav 300 TL , Performans Sınavı 600 TL
  Toplam 1.200 TL


Ödemenin Yapılacağı Banka Hesabı

Banka: Türkiye İş Bankası
Şube :Kozyatağı Kurumsal Şubesi (1256)
IBAN No:TR 46 0006 4000 0011 2560 0009 68

Açıklamalar:

 • Sınav ücretlerine KDV dahildir.
 • İnşaat Boyacısı sınavları 11UY0023-3 Revizyon 02 Tadil01’ e , Isı Yalıtımcısı sınavları 12UY0057-3 Revizyon 01 Tadil01’ e göre yapılmaktadır.
 • Sınavlarda başarılı olan adayların, belge sahibi olabilmek için yukarıda belirtilen ücretlere ek olarak, miktarı her yıl MYK tarafından belirlenen Belgelendirme Ücretini ödemeleri gerekmektedir. Belgelendirme Ücreti ödemeleri, adaylardan MYK adına BETEK tarafından tahsil edilmektedir. 2021 yılı Belgelendirme ücreti 200 TL'dir.
 • Sınav ücretini ödeyip başvurusunu yaptığı halde sınava katılamayan veya katıldıkları ilk sınavın bir veya birden çok biriminde başarısız olan adaylar, katılamadıkları veya katıldıkları halde başarısız oldukları ilgili yeterlilik birimleri için bir yıl içinde yapılacak herhangi bir sınava ücretsiz olarak katılabilir. Bu şekilde ücretsiz olarak girdikleri ikinci sınavda da başarısız olan adayların yeniden sınavlara katılmak istemeleri durumunda, sınav ücretini ödemeleri gerekmektedir.
 • Mesleki Yeterlilik belgesinin kaybı, belge yıpranması, farklı dilde yeniden basım, sınavsız belge yenileme ve sınavlı belge yenileme nedeni ile yeniden basılacak belgeler için 2021 yılı belge masraf karşılığı 100 TL’dir.
 • İnşaat Boyacısı sınavlı belge yenileme ücreti 800TL, Isı Yalıtımcısı sınavlı belge yenileme ücreti 900 TL'dir.
 • Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş. sınav ücretlerinde, belge yenileme ücretlerinde ve indirim oranlarında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.


Belge Zorunluluğu ve Devlet Teşviki

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 mayıs 2015 tarihinde Resmi Gazete'de yayınlanan tebliğ ile "İnşaat Boyacısı" ve Isı Yalıtımcısı" mesleklerine, Mesleki Yeterlilik Belgesi zorunluluğu getirilmiştir. Tebliğ gereği, İnşaat Boyacılığı ve Isı Yalıtım Uygulamacılığı yapan kişilerin, 25 Mayıs 2016 tarihine kadar Mesleki Yeterlilik Belgesi alması zorunlu hale gelmiştir.

Devlet Teşviki

“26 Mart 2020 tarihli ve 31080(Mükerrer) Sayılı Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren ‘‘7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’’un 16. maddesiyle sınav ve belge ücretlerinin tamamının İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanması sağlanmıştır. Anılan kanunun 52. maddesinde ise 16. Maddenin 31/12/2019 tarihinden itibaren uygulanmak üzere yürürlüğe girdiği belirtilmektedir. Bu sayede 1 Ocak 2020 tarihinden itibaren belge almaya hak kazanmış kişiler de teşvikten yararlanarak sınav ve belge ücretini geri alabileceklerdir. Madde Metni: MADDE 16 – 25/8/1999 tarihli ve 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun ek 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan “31/12/2019” ibaresi “31/12/2021” şeklinde değiştirilmiştir.

Geri Ödemeler

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 25 Haziran 2015 tarihinde yayınlanan usul ve esaslara göre, belge almış kişilerin belgelendirme ücretleri, belge aldıkları aydan bir sonraki ay kişilere geri ödenmektedir. Ödemeler, kişilerin, yetkilendirilmiş kuruşlara sınav başvurusu esnasında sundukları IBAN numarasına yapılmaktadır.
İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanacak bu desteklerden kişiler sadece bir kez, başarılı oldukları ilk sınavda yararlanabilirler.

Mevzuat

Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunluluğuna İlişkin Tebliğ
Teşvike İlişkin Kanun (Bakınız Madde 24)
Bakanlar Kurulu Ücret Tarifesi Kararı
Geri Ödemelere İlişkin Usul ve Esaslar

Başvuru

Adaylar iki şekilde sınav başvurularını yapabilmektedir:

Online Başvuru

Online başvuru yapacaklar şu adımları izlemelidir:

 • Başvuru sayfasına girerek “İlk Kayıt” işlemi gerçekleştirilir.
 • Devlet teşvikinden faydalanmak istiyorsa, kayıt esnasında sınav sonrasında sınav ücretinin geri yatırılacağı kişisel banka hesabına ait IBAN numarasını mutlaka girer.
 • Sınav Takvimi’nde , uygun tarih ve yer için sınav ilanı var ise kayıt yaptırır, yok ise gelecekte açılacak sınavlara katılmak üzere tarih belirlemeden başvurusunu tamamlar.
 • Sınav Başvuru Ücretini yatırır ve dekontunu alır.
 • Sınav koşulları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Sınav tarihinde nüfus cüzdanı ile sınava gelir.


Yazılı Başvuru

Yazılı başvuru yapacaklar şu adımları izlemelidir:

 • Başvuru Formu’nun çıktısını alır, eksiksiz doldurur ve imzalar.
 • Devlet teşvikinden faydalanacak ise, başvuru formunda sınav sonrasında sınav ücretinin geri yatırılacağı kişisel banka hesabına ait IBAN numarasını mutlaka girer.
 • Sınav Başvuru Ücretini yatırır ve dekontunu alır.
 • Nüfus cüzdanının fotokopisini alır.
 • Sınav koşulları hakkında bilgi sahibi olur.
 • Başvuru Formu’nu, banka dekontunu ve nüfus cüzdanının fotokopisini aşağıdaki yöntemler ile Betek’e ulaştırır:

  • Faks : 0 216 571 1317 numaralı faksa göndererek,
  • E-mail: Taratıp belgelendirme@betek.com.tr adresine göndererek,
  • Posta: Posta ile aşağıdaki adrese göndererek:

   Betek Boya ve Kimya San. A.Ş.
   Belgelendirme Müdürlüğü

   Zümrütevler Mah. Ural Sk. No:38
   34852 Maltepe İstanbul
  • Sınav Takvimini takip eder ve belirlenen tarihte nüfus cüzdanı ile sınava gelir.


Sınav Hakkında Bilinmesi Gerekenler

 • Sınavlara girebilmek için herhangi bir eğitim, mezuniyet veya tecrübe şartı yoktur.
 • Sınavlara girebilmek için adayların sınav öncesinde, resimli nüfus cüzdanlarını göstermeleri gerekecektir. Yanında nüfus cüzdanı (veya nüfuz cüzdanı yerine geçebilecek, üzerinde TC Kimlik Numarası bulunan sürücü ehliyeti veya Pasaport) bulunmayan adaylar sınava alınmaz.
 • Devlet teşvikinden faydalanabilmek için, mutlak suretle sınava girecek adaya ait bir hesabın IBAN numarası ibraz edilmelidir. Aday, kendine ait olmayan bir banka hesabının IBAN numarasını ibraz ederse, devlet teşvikinden faydalanamaz.
 • Belirlenmiş tarihte ve saatte sınav yerinde hazır bulunmayan veya evrakları eksik olan adaylar sınava alınmaz.  Bu sebeplerle sınava alınmayan adaylara yatırdıkları sınav ücretleri iade edilmez. Sınava gelememe gerekçesini raporlamış adaylar bu durum kapsamında değildir.
 • Adayların belge almaya hak kazanabilmeleri için, zorunlu birimlerin yazılı ve uygulama sınavlardan (A1 ve A2) başarılı olmaları gerekir.
 • Yazılı veya uygulama sınavlarının herhangi birinden başarısız olan aday, 1 (bir) yıl içerisinde sadece başarısız olduğu sınav birimine girip başarılı olarak belge almaya hak kazanabilir. Aday eğer bu 1 (yıl içerisinde) başarısız olduğu birimi başarılıya çeviremezse, belge alabilmek için 1 (bir) yılın sonunda başarılı olduğu birimlerden de tekrardan sınava girmek zorundadır.
 • Başvuru sahibi daha önce başka bir kuruluşta A1 veya A2 kriterlerinden sınava girmiş ve herhangi birinden başarısız olmuşsa, başarısız olduğu birimin sınavına Betek’de girebilir. Böyle bir durumda, adayın, daha önceden başarılı olduğu birime ait sınav bilgilerini başvuru formu ile birlikte Betek’e bildirmesi gerekmektedir.Başvuru sahibi, böyle bir durumda Betek’e yalnızca sınav talebinde bulunacağı birimlerin sınav ücretini ödeyecektir.
 • Sınava girmekten vazgeçme veya raporla ispatlanmış durumlar hariç sınava girememe durumlarında, sınav ücretinin iadesi yapılmaz.


Üretici Firma - Tek Nokta Teşvik Başvurusu

Sn. İlgililer;

Alberk QA Personel Belgelendirme ve Akademi Hizmetleri A.Ş. ve BETEK BOYA ve KİMYA SANAYİ A.Ş. arasında Üretici Firma Protokolü imzalanmıştır.

Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yayınlanan 5444 sayılı kanun ve tebliğlerde yer alan Tehlikeli ve Çok Tehlikeli Meslekler arasında 11UY0023-3/02 İnşaat Boyacısı mesleği de yer almaktadır. Bu nedenle Mesleki Yeterlilik Belgesi alma zorunluluğu getirilmiştir.

Üretici Firma İşbirliği Protokolü kapsamında sınava başvuran kişiler, yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşu ALBERK QA PERSONEL BELGELENDİRME VE AKADEMİ HİZMETLERİ A.Ş. tarafından yapılan teorik ve pratik sınavlardan başarılı olmaları halinde Mesleki Yeterlilik Belgesini almaya hak kazanacaklardır.

MYK MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ ZORUNLULUĞU NEDİR?

ş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı 4 Nisan 2015 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilerek 6645 sayılı kanun numarası ile yasalaşmıştır. Kanun 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda da önemli değişiklikler yapmış bulunmaktadır. Kanuna göre; “Tehlikeli ve çok tehlikeli işlerden olup, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından standardı yayımlanan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığınca çıkarılacak tebliğlerde belirtilen mesleklerde, tebliğlerin yayım tarihinden itibaren on iki ay sonra Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanununda düzenlenen esaslara göre Mesleki Yeterlilik Belgesine sahip olmayan kişiler çalıştırılamayacaktır.”

ÇALIŞAN İÇİN MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİNİN AVANTAJLARI NELERDİR?

Çalışanlar açısından belge sahibi olmanın başlıca avantajı, belge sahibi kişinin ilgili meslekte yetkin olduğunu kanıtlamasıdır. Bu sayede çalışma hayatında vasıflı işçilerle, vasıfsız işçiler belirlenmiş olacak ve çalışma şartları, bu doğrultuda yeniden düzenlenebilecektir.

Belgesiz işçi çalıştırmanın yasak olması nedeniyle belge sahibi işçilere yeni iş fırsatları doğacaktır. Ayrıca, Europass Uluslararası geçerliliğe sahip belge sayesinde, belge sahibi çalışanlar yurt dışında da çalışma imkânları bulabilecektir. Belge sahipleri prim teşvikiyle işverenine önemli maliyet avantajı sunacak olup, bu durum işe alınmada tercih sebebi oluşturacak ve çalışma şartlarına olumlu olarak yansıyacaktır. Hâlihazırda çalışmakta olan işçilerimiz için 12 ay ‘a kadar işveren prim payı ödemesi bu teşvik kapsamındadır.

Özellikle belge sahibi meslek erbabının ilk kez işe yerleştirilmesinde ise SGK primlerinde özel uygulamalar olup, 54 aya kadar değişen zaman diliminde teşvik uygulaması mevcuttur.

PROJE KAPSAMINDA MESLEKİ YETERLİLİK BELGESİ NASIL ALINIR?

Ustalarımız, BETEK BOYA VE KİMYA SANAYİ A.Ş. Üretici Firma İşbirliği Protokolü kapsamında Mesleki Yeterlilik Belgelerini aşağıda verilen yeterlilikte olmak üzere alabilirler. 11UY0023-3/02 İnşaat Boyacısı Proje kapsamında başarılı olan ustalarımızın sınav ücretleri İşsizlik Sigortası Fonundan karşılanır (Devlet Teşvikinden). Bu mesleklerde Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen ustalarımız, ön başvurularını aşağıdaki bağlantı üzerinden yaparak süreçlerini başlatabilirler. Ön başvurunuz ulaştıktan sonra, Yetkili ALBERK QA BELGELENDİRME VE AKADEMİ HİZMETLERİ A.Ş. size daha detaylı bilgi vermek üzere dönüş yapacak ve başvuru sürecinizi tamamlamanızı sağlayacaktır. Kayıt işlemleriniz tamamlandıktan sonra tarafınıza sınav tarihi ve saati bildirilecektir. Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu ALBERK QA BELGELENDİRME VE AKADEMİ HİZMETLERİ A.Ş. tarafından ulusal yeterliliklere göre yürütülen teorik ve performansa dayalı sınavlarda başarılı olan adaya, MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi ve aynı format dâhilinde taşınabilir cüzdan tipi MYK Mesleki Yeterlilik Kimlik Kartı MYK tarafından düzenlenerek ulaştırılır.

SINAV DUYURUSU VE TARİHİ NASIL BİLDİRİLİR?

Belge almak için başvuru yapan adaylara sınav tarihi ve saati telefonla aranarak ve kısa mesajla bildirilir. Sınava katılarak başarılı olan adaylara MYK tarafından düzenlenen belgeleri, yetkili kuruluş tarafından imza karşılığında teslim edilir.

SINAV İÇİN GEREKLİ MALZEME VE ARAÇ GEREÇLER NELERDİR?


Adayın sınava girerken yanında kimlik belgesini (nüfus cüzdanı, ehliyet veya pasaport) bulundurması zorunludur. Bunun dışında sınav için gerekli olan tüm araç gereç ve dokümanlar sınav merkezlerinde mevcuttur.

HANGİ KAPSAMLARDA BAŞVURU YAPILABİLİR?

MYK İnşaat kapsamında aşağıdaki alanda başvuru yapabilirsiniz.

11UY0023-3/02 İnşaat Boyacısı
Başvuru için aşağıdaki bağlantıyı tıklayınız.
http://www.qameslekiyeterlilik.com/sinav/basvuru/

Sınav Kılavuzu

Sınav Takvimi ve Duyurular

Başvuru esnasında, herhangi bir sınav tarihi seçip o sınava kayıt yaptırmadıysanız, Sınav Takvimi ‘nde yayınalan sınavlara kayıt yaptırabilirsiniz.
Sınavlara ilişkin duyuruları buradan takip edebilirisiniz.

Sınav Sonucu Öğrenme ve Belge Sorgulama

İlgili yeterlilikler için yazılı ve teorik sınavda geçer not alıp belge almaya hak kazanan adaylar belge sorgulamalarını buradan yapabilirler.

Belge Sahibi Olmuş Kişilerin Bilmesi Gerekenler

Belge Almaya Hak Kazandıktan Sonra

 • Sınavlarda başarılı olan kişilerin belgeleri, kendilerine elden teslim edilir.
 • Belgeli kişi ile Betek arasında Belge/Logo/Marka kullanım Sözleşmesi imzalanır.
 • Başvuru esnasında devlet teşvikinden faydalanmak istediğini beliren kişilerin sınav öncesinde ödedikleri sınav ücretleri, gerekli koşulları sağlamaları durumunda, kişinin başvuru esnasında belirttiği banka hesabına belge aldıktan 1 ay sonra İŞKUR tarafından yatırılır.


Belge Kullanımı Esnasında

 • Belgeli kişi, belgenin geçerlilik süresi boyunca Belge/Logo/Marka Kullanım Sözleşmesindeki sorumlulukları yerine getirmek zorundadır.
 • Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin geçerlilik süresi 5 yıldır, ancak kişi belgeli olduğu bu 5 yıllık süre boyunca en az 18 ay çalıştığını belgelendirmesi durumunda Mesleki Yeterlilik Belgesi’nin geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır. Kişi, belgeli olduğu ilk 5 yıllık süre boyunca belge iptalini gerektirecek bir durumun veya şikayetin tarafı olursa, bu hakkından faydalanamayabilir.
 • Kişi belgeli olduğu ilk 5 yıl boyunca fiilen çalıştığını belgeleyemezse, tekrardan uygulama sınavına girerek belge süresinin 5 yıl daha uzatılmasını sağlayabilir.
 • Belge yenişeme süreci, Mesleki Yeterlilik Kurumu Yönetim Kurulu'nun 28.12.2016 tarihli ve 2016/91 sayılı kararı ile yürürlüğe konulan "Geçerli Süreli Dolan MYK Mesleki Yeterlilik Belgelerinin Yenilenmesi Faaliyetlerine İlişkin Usun ve Esaslar'a" göre işletilir.


İtiraz ve Şikayetler

İtiraz Nedir?

Sınava girip bir veya birden çok birimden başarısız olan adayın, girdiği sınava ait sonuçların tekrardan değerlendirilmesi için yaptığı taleptir.

Şikayet Nedir?

Herhangi bir kişi veya kurum tarafından belgelendirme kuruluşuna yapılan memnuniyetsizlik beyanıdır.

İtiraz ve Şikayet Başvurusu

Adaylar belgelendirme kararından itibaren 1 ay içinde sonuçlara itirazda bulunabilirler. İtirazlar ve Şikayetler aşağıdaki form doldurup tarafımıza iletilerek yapılabilir. İtiraz ve şikayetlerin değerlendirilmesi, aşağıda bulabileceğiniz ilgili prosedür çerçevesinde yapılır.

Öneri, Şikayet ve İtiraz Bildirim Formu
Şikayet ve İtiraz Prosedürü
Öneri, Şikayet ve İtirazlar İçin Online Başvuru

Dökümanlar

Sıkça Sorulan Sorular

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu nedir?

Yetkilendirilmiş Belgelendirme Kuruluşu; Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından ya da Avrupa Akreditasyon Birliği bünyesinde çok taraflı tanıma anlaşması imzalamış başka akreditasyon kurumlarınca, ilgili ulusal yeterliliklerde TS EN ISO/IEC 17024 standardına göre akredite edilmiş, Mesleki Yeterlilik kurumu (MYK) tarafından yapılan inceleme, denetim ve değerlendirme sonucunda ulusal yeterliliklere göre sınav ve belgelendirme faaliyetlerini yürütmek için gerekli şartları tespit edilen personel belgelendirme kuruluşudur.

Sınavlara girebilmek için herhangi bir eğitim veya mezuniyet şartı var mıdır?

Hayır, gerek “İnşaat Boyacısı” gerekse “Isı Yalıtımcısı” sınavlarına girebilmek için herhangi bir eğitim veya mezuniyet şartı yoktur.

Kamu Spotu

500.000. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

100.000. MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi

İletişim Bilgileri

Betek Boya ve Kimya Sanayi A.Ş.
Belgelendirme MüdürlüğüZümrütevler Mah. ural Sk. No:38
34852 Maltepe İstanbul

Destek Hattı: 444 1 222
Faks : 0 216 571 10 45
E-mail: belgelendirme@betek.com.tr

Destek taleplerinizi, iletişim formunu kullanarak bize ulaştırabilirsiniz.